განათლება და მეცნიერება
განათლება და მეცნიერება
სულ
1 849
კომპანია
80.2%
მცირე
17.9%
საშუალო
1.9%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება