განათლება და მეცნიერება
განათლება და მეცნიერება
სულ
1 880
კომპანია
80.5%
მცირე
17.6%
საშუალო
1.9%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება