განათლება და მეცნიერება
განათლება და მეცნიერება
სულ
1 814
კომპანია
81.1%
მცირე
17.0%
საშუალო
1.9%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება