ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
სულ
895
კომპანია
64.6%
მცირე
21.3%
საშუალო
14.1%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება