ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
სულ
937
კომპანია
62.5%
მცირე
23.2%
საშუალო
14.3%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება