ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
სულ
878
კომპანია
64.7%
მცირე
21.0%
საშუალო
14.4%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება