ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
სულ
920
კომპანია
63.7%
მცირე
22.5%
საშუალო
13.8%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება