სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
2 420
კომპანია
76.5%
მცირე
17.3%
საშუალო
6.2%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება