ტელეკომუნიკაცია
ტელეკომუნიკაცია
სულ
387
კომპანია
62.0%
მცირე
26.4%
საშუალო
11.6%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება