სახელმწიფო ორგანოები
სახელმწიფო ორგანოები
სულ
100
კომპანია
24.0%
მცირე
29.0%
საშუალო
47.0%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება